Ny linje

 

Kvinder, køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning.

Vi har til­svarende en bred vifte af viden­skabe­ligt in­teres­se­rede læ­sere, og vi til­stræ­ber der­for, at ar­tik­lerne skal kun­ne læ­ses af andre end de fag­ligt ind­viede for­skere. Vores ar­tik­ler er over­vejende skre­vet af dan­ske for­skere, men om­fatter også uden­land­ske bidrag på en­gelsk, svensk eller norsk.

Etableret: 
1992
Udgivelser pr. år: 
4
Sidetal pr. år, ca.: 
370
Sprog: 
dansk
Engelsk resumé: 
Ja
Gratis efter betalingsperiode
Tid online efter udgivelse (måneder): 
12
Peer Review bedømt
Med på den Bibliometriske Forskningsindikator
Pris pr. år: 
350
Udgiver/distributør: